Кафедра “Інформаційні технології видавничої справи”


Історія

У 1998 році на кафедрі “Автоматизовані системи управління” (АСУ) розпочато підготовку бакалаврів базового напрямку „Легка промисловість”, який в 2001 р. був перейменований на „Видавничо-поліграфічну справу” (ВПС, шифр 051501). Щорічно набір на перші курси стаціонарної форми навчання складав одну група бюджетного та комерційного контингенту.
У 2002 р. на кафедрі здійснено перший випуск бакалаврів за напрямком „Видавничо-поліграфічна справа”, які в 2002/2003 н. р. продовжили навчання за спеціальністю „Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв” (КТСВПВ, шифр 7-8.051501). У 2003 р. кафедра АСУ отримала акредитацію на випуск спеціалістів за даною спеціальністю.
За наказом ректора Національного університету “Львівська політехніка” для продовження забезпечення підготовки фахівців за напрямом „Видавничо-поліграфічна справа” у 2011 році на базі кафедри АСУ утворено новий структурний підрозділ – кафедру “Інформаційні технології видавничої справи” (ІТВС). Завідувачем кафедри було призначино доктора технічних наук, професор Рашкевич Юрій Михайлович. З 2015 року завудувачем кафедри є доктор технічних наук, професор Пелешко Дмитро Дмитрович.
У 2011 році на кафедрі ІТВС відбувся перший випуск спеціалістів/магістрів спеціальності КТСВПВ, а у 2012 році – перший випуск бакалаврів за напрямом ВПС.
Студенти, які обрали напрям підготовки “Видавничо-поліграфічна справа”, отримують необхідні знання для додрукарської підготовки поліграфічних видань, дизайну, проектування та розробки мультимедійних засобів і ін. Фахівці з видавничо-поліграфічної справи володіють необхідними знаннями в області розробки рекламних та забезпечення маркетингових кампаній. Сферою їх діяльності є як традиційна так і оперативна поліграфія. Ще перебуваючи на студентській лаві, на замовлення фірм майбутні випускники приймають безпосередню участь в розробці індивідуальних корпоративних стилів та реалізації промоційних кампаній.
Інтенсивний розвиток електронного інформаційного ринку дав поштовх напрямку підготовки фахівців в області розробки й дизайну електронних видань та інтернет порталів, мультимедійних презентацій і ін.
Усі отримані теоретичні знання засвоюються на практичних та лабораторних заняттях з використанням найсучаснішого апаратного та програмного забезпечення. З цією метою використовується не лише Wintel платформа, а й комп’ютери на базі Mac OS. При цьому остання є домінуючою платформою при розробці мультимедійних засобів, обробці відеоматеріалів, зображень і ін.
На запрошення кафедри її кращі випускники і провідні фахівці регіону в області видавничо-поліграфічної справи постійно проводять відкритті заняття для студентів, забезпечують навчально-екскурсійні відвідування поліграфічних фірм, приймають участь у актуалізації навчальних планів.

Перспективи розвитку кафедри ІТВС:

Невід'ємною частиною перспективного розвитку є якісне кадрове забезпечення. Для забезпечення цього кафедра планує підвищення кваліфікації працівників через зв’язок з виробничим компаніями регіону та прийом на роботу випускників кафедри. З цією метою планується поновити залучення у процес студентів старших курсів на посадах стажерів з подальшим навчанням аспірантурі та працевлаштуванням на кафедрі.
Розвиток кафедри в напрямі підготовки фахівців і підвищення їх конкурентоздатності на ринку праці кафедра ІТВС полягатиме в посиленні складової інформаційних технологій в навчальних планах підготовки фахівців за спеціальністю “Видавництво і поліграфія”. Зокрема найближчим часом планується виконання таких кроків:

  • На рівні бакалавра (спеціальність “Видавництво і поліграфія”)запровадження двох освітньо-професійних програм (спеціалізацій): “Інформаційні системи та технології у видавничій справі” та “Технології електронного дизайну”.
  • На рівні магістра (спеціальність “Видавництво і поліграфія”)запровадженняосвітньо-наукової програми“Інформаційні системи та технології у видавничій справі” та освітньо-професійноїпрограми“Мультимедія та електронні видання”.

Окрім цього кафедра плануєрозроблення двох міждисциплінарних освітньо-наукових програм на рівні магістра: “Інтелектуальний аналіз даних і процесів” та “Технології комп’ютерного зору”.
Розвиток наукових досліджень кафедри полягатиме:

  • У розробці програм докторських студій за спеціальностями “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”
  • Відкритті спеціалізованої лабораторії ”Інтелектуальних систем обробки потоків даних”. Ця лабораторія повинна забезпечувати потреби навчального процесу підготовки фахівців на рівні магістра та наукових досліджень аспірантів і докторантів.

Для реалізації усіхнавчальних і наукових програм необхідні додаткові площі. У першу чергу це стосується відкриття ще однієї навчальної та спеціалізованої лабораторій.
Розвиток міжнародних зв’язків: запровадження подвійного дипломування на рівні магістра, активізація міжнародної мобільності студентів та викладачів, підготовка проектних пропозицій за програмами “Еразмус +” та “Горизонт 2020“.

Видавнича діяльність


Вісник “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”


Вісник Національного університету “Львівська політехніка”
“Комп’ютерні науки та інформаційні технології”
Series "Computer Sciences and Information Technologies"
Детальна інформація про Вісник


Список книг

Пелешко Д. Д. та ін.


Монографія / Є. В. Бодянський, Д. Д. Пелешко, О. А. Винокурова, С. В. Машталір, Ю. С. Іванов.

Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. 236 с.

Код: 978-617-607-902-6

Рашкевич Ю. М. та ін.


Монографія. Ю. М. Рашкевич, Р. О. Ткаченко, І. Г. Цмоць, Д. Д. Пелешко.

Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 256 с.

Код: 978-617-607-603-2

Назаркевич М. А.


Монографія.
Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. 188 с.

Код: 978-617-607-110-5

Різник О. Я.


Навчальний посібник.

Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. 220 с.

Код: 978-617-607-351-2

Пелешко Д. Д., Теслюк В. М.


Навчальний посібник.

Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. 360 с.

Код: 978-617-607-449-6

Лотошинська Н. Д., Івахів О. В.


Навчальний посібник.

Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 204 с.

Код: 978-617-607-600-1

Ткаченко Р. О. та ін.


Навчальний посібник / Р. О. Ткаченко, Н. О. Кустра, О. М. Павлюк, У. В. Поліщук.

Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 204 с.

Код: 978-617-607-692-6

Міюшкович Ю. Г. та ін.


Навчальний посібник / Ю. Г. Міюшкович, Р. С. Марцишин, Л. С. Сікора.

Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. 156 с.

Код: 978-617-607-662-9


Контакти


Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій

вул. С.Бандери, 28а, Львів-13, 79013,V навчальний корпус, кім.514.
Tел. (032) 258-24-04,
факс (032) 258-26-63,
e-mail: ikni_info(at)lp.edu.ua

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ

вул. С.Бандери, 28а, Львів-13, 79013.
Tел. (032) 258-27-79
e-mail: itvs.ikni(at)gmail.com

Facebook Google+ VK